O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ]

Dokumentinnsyn ] Entledigelse Bauge ] Disiplinærsak Bauge ] Straffbare forhold ] Behandlingstid ] Domstoladministrasjonen ] Generelt ] Rettsmøter ] Dommerpanel ] Om dokumentformat ] Søkeside ] Sideoversikt ] Tilbakemelding ] Avisartikler ] [ Linker ]

 

Emner

Sist endret: 2005-09-06

Andre nettsteder med fokus på norsk rettssikkerhet

Offisielle og organisasjonstilknyttede nettsteder

  • Årbok om menneskerettigheter i Norge - 2004 (pdf) Det offisielle Norge har generelt hatt veldig liten fokus på norsk rettssikkerhet og menneskerettenes kår i Norge, men desto mer fokus på menneskeretter i utlandet. (Jo lenger borte og jo mer irrelevant for norske forhold desto mer interessant synes å være innstillingen.) For første gang har imidlertid Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo laget en årbok om menneskerettssituasjonen i Norge.
  • Tilsynsutvalget for dommere

Andre saker med fokus på rettssikkerheten ved norske domstoler

Økonomisk kriminalitet med tilknytning til rettsvesenet

Rogalands Avis

Bibliografi

Saker med tilknytning til Norge:

  • Bjugn saken
    • Christian Wiig og Jan Brøgger sr.: Hekseprosess Bjugn saken i et juridisk og kulturhistorisk perspektiv, Communicatio Forlag AS, Trondheim, 2003, ISBN: 82-92400-05-2
  • Treholt saken
    • Arne Haugestad: Kappefall et varslet justismord, Aschehoug, 2004, Oslo, ISBN: 82-03-18219-4

Andre bøker:

  • Knut Robberstad: Gulatingslovi, Det norske samlaget, Oslo, 1981, ISBN: 82-521-1873-9

 

Listen er foreløpig og ufullstendig. Jeg ville sette pris på tips fra leserne om andre relevante saker og nettsteder.

 

Copyright 2006 John F. Knutsen