<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="no-bok"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Linker</title> <meta name="Microsoft Border" content="tlb, default"> </head> <body><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p align="left"><font size="6">O.A. Knutsens ddsbo </font><br> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Avisartikler/Avisartikler.htm" target="">Forrige</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../../" target="">Hjem</a>&nbsp;]</nobr> </p> <p align="left"> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Innsyn/Innsyn.htm" target="">Dokumentinnsyn</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm" target="">Entledigelse&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Disiplinaersak/disiplinaersak_oversikt.htm" target="">Disiplinrsak&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Utroskap/utroskap.htm" target="">Straffbare&nbsp;forhold</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_tid/Behandlingstid.htm" target="">Behandlingstid</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Domstoladmin/Domstoladmin.htm" target="">Domstoladministrasjonen</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Generelle_Artikler/Generelle_artikler.htm" target="">Generelt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Rettsmoeter.htm" target="">Rettsmter</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../dommerpanel.htm" target="">Dommerpanel</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../om_dokumentformat.htm" target="">Om&nbsp;dokumentformat</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Soekeside.htm" target="">Skeside</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../SiteMap.htm" target="">Sideoversikt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../kontakt_info.htm" target="">Tilbakemelding</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Avisartikler/Avisartikler.htm" target="">Avisartikler</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;Linker&nbsp;]</nobr></p> <p align="left">&nbsp;</p> </td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="1%"> <h2>Emner </h2> <p> </p> </td><td valign="top" width="24"></td><!--msnavigation--><td valign="top"> <p>Sist endret: <!--webbot bot="Timestamp" S-Type="EDITED" S-Format="%Y-%m-%d" startspan -->2005-09-06<!--webbot bot="Timestamp" i-checksum="12582" endspan --></p> <h2>Andre nettsteder med fokus p norsk rettssikkerhet</h2> <h3><a name="Offisielle_og_organisasjonstilknyttede_nettsteder">Offisielle og organisasjonstilknyttede nettsteder</a></h3> <ul> <li> <a target="_blank" href="http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/mrrapport/2004.pdf"> rbok om menneskerettigheter i Norge - 2004 (pdf)</a> Det offisielle Norge har generelt hatt veldig liten fokus p norsk rettssikkerhet og menneskerettenes kr i Norge, men desto mer fokus p menneskeretter i utlandet. (Jo lenger borte og jo mer irrelevant for norske forhold desto mer interessant synes vre innstillingen.) For frste gang har imidlertid <a href="http://www.humanrights.uio.no/">Norsk senter for menneskerettigheter</a> ved Universitetet i Oslo laget en rbok om menneskerettssituasjonen i Norge.</li> <li> Tilsynsutvalget for dommere</li> </ul> <h3><a name="rettssikkerheten_ved_norske_domstoler">Andre saker med fokus p rettssikkerheten ved norske domstoler</a></h3> <ul> <li>Riis saken <a href="http://www.rettsnorge.no/">http://www.rettsnorge.no/</a> </li> <li>Torgersen saken <ul> <li>Torgersens hjemmeside med videre linker <a href="http://www.myart.no/fft/Art/FFTStart.asp">http://www.myart.no/fft/Art/FFTStart.asp</a> </li> <li>Advokat Erling Moss innlegg i Aftenposten <a href="http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article830816.ece"> http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article830816.ece</a> </li> <li>Utredning ved professor Stle Eskeland <a href="http://www.myart.no/fft/Art/fftutred.asp"> http://www.myart.no/fft/Art/fftutred.asp</a> </li> </ul> </li> <li>Birgitte saken Innlegg fra advokat Sjdin <a href="http://www.jus.no/?id=29919">http://www.jus.no/?id=29919</a> </li> <li>Bjugn saken</li> <li>Fritz Moen saken</li> <li>Liland saken<ul> <li>Granskingsutvalgets rapport NOU 1996 nr. 15 <a href="http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/andre_dok/nou/012005-020009/hov001-bn.html"> http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/andre_dok/nou/012005-020009/hov001-bn.html</a> </li> </ul> </li> <li>Orderud saken<ul> <li><a href="http://www.perogveronica.no/index.htm"> http://www.perogveronica.no/index.htm</a> </li> </ul> </li> <li>Treholt saken<ul> <li><a href="treholt.pdf">Treholtdommen</a> (pdf dokument p ca 10 mb)</li> <li>Avisartikkel vedr. Arne Haugestads bok Kappefall: et varslet justismord <a href="http://www.ba.no/meninger/leder/article1445204.ece?service=print"> http://www.ba.no/meninger/leder/article1445204.ece?service=print</a> </li> <li>Artikkel <a href="http://www.pluto.no/kulturspeilet/faste/bok/haugestad_kappefall.html"> http://www.pluto.no/kulturspeilet/faste/bok/haugestad_kappefall.html</a> </li> </ul> </li> </ul> <h3><a name="konomisk_kriminalitet_med_tilknytning_til_rettsvesenet">konomisk kriminalitet med tilknytning til rettsvesenet</a></h3> <p>Rogalands Avis</p> <ul> <li><a href="http://www.rogalandsavis.no/Innenriks/article1662640.ece"> Advokat tiltalt for underslag</a></li> <li><a href="http://www.rogalandsavis.no/Innenriks/article415577.ece"> Advokat fikk fengselsstraff for underslag</a></li> </ul> <h3>Bibliografi</h3> <h4>Saker med tilknytning til Norge:</h4> <ul> <li>Bjugn saken<ul> <li>Christian Wiig og Jan Brgger sr.: Hekseprosess Bjugn saken i et juridisk og kulturhistorisk perspektiv, Communicatio Forlag AS, Trondheim, 2003, ISBN: 82-92400-05-2</li> </ul> </li> <li>Treholt saken<ul> <li>Arne Haugestad: Kappefall et varslet justismord, Aschehoug, 2004, Oslo, ISBN: 82-03-18219-4</li> </ul> </li> </ul> <h4>Andre bker:</h4> <ul> <li>Knut Robberstad: Gulatingslovi, Det norske samlaget, Oslo, 1981, ISBN: 82-521-1873-9</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Listen er forelpig og ufullstendig. Jeg ville sette pris p tips fra leserne om andre relevante saker og nettsteder.</p> <!--msnavigation--></td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p> </p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">Copyright 2006 John F. Knutsen</p> </td></tr><!--msnavigation--></table></body> </html>