O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ] Neste ]

Dokumentinnsyn ] Entledigelse Bauge ] [ Disiplinærsak Bauge ] Straffbare forhold ] Behandlingstid ] Domstoladministrasjonen ] Generelt ] Rettsmøter ] Dommerpanel ] Om dokumentformat ] Søkeside ] Sideoversikt ] Tilbakemelding ] Avisartikler ] Linker ]

 

Emner

Disiplinærsak Lars Bauge grunnet brudd på advokatforskriften

 2005-06-28 til Sivilombudsmannen vedrørende Disiplinærnemnda.pdf


 2005-06-01 fra Advokatforeningen Beslutning av 25 mai 2005.pdf
Heller ikke Disiplinærnemnda ønsker å behandle realiteten i saken. I stedet oppkonstrueres en anførsel om "manglende kjennskap til reglene". Men dette dreier seg ikke om "manglende kjennskap til reglene", det dreier seg om at domstolene (helt opp til Høyesteretts kjæremålsutvalg) ikke har ønsket å ta stilling til en overtredelse av Advokatforskriften (se også entledigelsessaken). Dette essensielle punkt vil heller ikke lagdommer Danielsen (Advokatnemndas formann) diskutere, sannsynligvis fordi det vil sette domstolene selv i forlegenhet. Domstolene har nemlig litt enkelt sagt, ikke gjort jobben sin.


 2005-05-01 til Advokatforeningen v Bauges brev av 18 mars 2005.pdf


 2005-04-05 fra Disiplinærnemnden oversendelse Bauges brev av 2005-03-18.pdf


 2005-01-31 Klage til Disiplinærnemnd.pdf
 2005-01-27 til Høyesteretts kjæremålsutvalg kjæremål.pdf Dette dokumentet er vedlegg til klage til Disiplinærnemnda (sentralt klageorgan).


 2005-01-19 til partene fra Disiplinærutvalget Agder Rogaland.pdf Avgjørelsen fra Disiplinærutvalget Agder Rogaland. Legg merke til hvordan verken domstolene (jfr. entledigelsessaken) eller Disiplinærutvalget ønsker å ta stilling til realiteten i saken. Sakene avvises på rent formelt grunnlag eller man "hopper over" de reelle problemstillinger.


 2004-12-05 til Advokatforeningen disiplinærutvalget.pdf
 2004-03-23 til Haugesund tingrett fra Knudtzon v bostyrers habilitet oppsummering.pdf Dette dokumentet er et vedlegg til klagen til Disiplinærutvalget.

 

Sist endret: 2005-08-31

 

Copyright 2006 John F. Knutsen