O.A. Knutsens dødsbo
Hjem ] Opp ] Neste ]

[ Rettssikkerhet og menneskeretter ] Hvem vokter vokterne ]

 

Emner

Rettssikkerhet og menneskerettigheter

Mange mennesker setter likhetstegn mellom rettssikkerhet og menneskeretter. Jeg har valgt å skille (eller sondre som det heter på juristspråket) mellom de 2 begrepene. Med rettssikkerhet forstår jeg spørsmål knyttet til hvordan avgjørelser fattes uavhengig av resultatet i den enkelte konkrete sak. Hvis man overfører tankegangen til det politiske plan kan man si at jeg er opptatt av hvordan valgsystemet fungerer og i hvilken utstrekning det reflekterer velgernes preferanser snarere enn hvilket parti som får flest stemmer.

På lignende måte er rettssikkerheten, "due process" på engelsk, knyttet til hvordan rettslige avgjørelser treffes snarere enn resultatet i den enkelte sak (som naturligvis oftere, men ikke nødvendigvis alltid, vil bli feil dersom selve rettsprosessen lider av mangler).

Tradisjonelt var og til en viss grad fortsatt er det, en nær sammenheng mellom rettssikkerhet og menneskeretter i den forstand at rettssikkerhet er en av eller en del av menneskerettighetene, men enkelte grupperinger strekker menneskerettene lenger, d.v.s. til også å inkludere resultatet.

Mitt syn er at når det gjelder resultatene vil jo også rimelige mennesker kunne ha forskjellige meninger. Innen det politiske miljø kan det være stor samstemmighet knyttet til valglovenes utforming, men spør man Høyre leder Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg om hvilket parti velgerne bør stemme på, vil man nok få ulike svar.

 

Copyright 2006 John F. Knutsen