O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ] Opp ] Neste ]

Tvistemålsloven §135 ] [ Skifteloven §19 ] Skifteloven §22 ] Mnskrl. §3 ] EMK art. 6 ] Walston vs. Norway ] Jahresaken dokumentinnsyn ]

 

Emner

§ 19. Med hensyn til forvaltningen av boets eiendeler er retten bundet av loddeiernes beslutning forsåvidt de alle er enige og retten ikke finner at beslutningen strider mot umyndige eller fraværende arvingers eller mot kreditorenes tarv.

Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (i kraft 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).

 

Copyright 2006 John F. Knutsen