O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ] Opp ] Neste ]

Tvistemålsloven §135 ] Skifteloven §19 ] Skifteloven §22 ] [ Mnskrl. §3 ] EMK art. 6 ] Walston vs. Norway ] Jahresaken dokumentinnsyn ]

 

Emner

Menneskerettslovens §3

§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.

Sist endret: 2005-08-31

 

 

Copyright 2006 John F. Knutsen