O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ] Neste ]

Dokumentinnsyn ] Entledigelse Bauge ] Disiplinærsak Bauge ] Straffbare forhold ] [ Behandlingstid ] Domstoladministrasjonen ] Generelt ] Rettsmøter ] Dommerpanel ] Om dokumentformat ] Søkeside ] Sideoversikt ] Tilbakemelding ] Avisartikler ] Linker ]

 

Emner

Justisdepartementet
Domstoladministrasjonen
Domstolene

Er 12 års saksbehandling forsvarlig?

O. A. Knutsens dødsbo ble tatt under behandling ved daværende Haugesund skifterett (som senere har endret navn til Haugesund tingrett) den 5. mai 1993 etter at O. A. Knutsen avgikk ved døden den 24. april 1993. Skiftesaken er fortsatt under behandling etter mer enn 12 år.

Er dette en forsvarlig saksbehandlingstid, og hvis ikke, hvem er ansvarlig og hvilke konsekvenser får det for partene og for de eventuelle ansvarlige?

Spørsmålet om saksbehandlingstid har vært tatt opp en rekke ganger under prosessen, i forhold til domstolene, i forhold til Justisdepartementet og i forhold til Domstolsadministrasjonen.

Typisk nok synes ingen av disse instansene at ansvaret for lang saksbehandlingstid skal plasseres hos dem, men i forhold til den europeiske menneskerettskonvensjonen ligger ansvaret hos staten, i dette tilfellet vel hos Justisdepartementet, som øverste ansvarlig for det norske rettsvesenet.

 

Copyright 2006 John F. Knutsen