11-015361 ASD-GULA/AVD1 Trust ankenektelse nr 1

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
11-015361 ASD-GULA/AVD1
Om avgjørelsen: 

Denne avgjørelsen sammen med ankenektelse nr. 2 er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.
 
Vedleggene inkluderer også en utskrift fra Lovdata som viser at avgjørelsen ikke er publisert.
 
Gulating lagmannsrett har en helt annen begrunnelse enn tingretten.

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall
Flertall
Flertall