93-00239 S

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
93-00239 S
Om avgjørelsen: 

Åpning av skifte og oppnevning av bobestyrer.

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall