93-019233DBO-HAUG dom spørsmål om trust inngår i dødsbo

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
93-019233DBO-HAUG
Om avgjørelsen: 

Denne avgjørelsen er knyttet til om midler i en trust opprettet iht britisk lov inngår i et norsk dødsbo, jfr. Jahre trusten.
 
Haugaland tingrett unngår å ta stilling til spørsmålet ved å legge til grunn at kravet er foreldet. Problemet er imidlertid at det ikke foreligger noen foreldelse ved et krav om eiendomsrett (unntatt dersom den aktuelle gjenstand er solgt og kjøperen er i god tro) jfr. også Anders Jahres dødsbo som har vært under behandling ved Sandefjord skifterett siden 1982 (avsluttet 2012).

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall