93-019233DBO-HAUG Kjennelse vedr. tingrettsdommer Vikses habilitet

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
93-019233DBO-HAUG
Om avgjørelsen: 

I avgjørelsen er det referert til en rekke av de øvrige arvinger som motparter. Faktum er at det ikke er motparter ettersom ingen av de øvrige arvinger har uttalt seg om spørsmålet.

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall
Vedlegg: