HR-2012-01150-U

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
HR-2012-01150-U
sak nr. 2012/888
Om avgjørelsen: 

Denne avgjørelsen tar for seg spørsmålet om konsekvensen av enighet mellom loddeierne (skiftelovens §19) og skifterettens (tingrettens) og lagmannsrettens kompetanse til å gå utenom loddeiernes anførsler. Det er bemerkelsesverdig at Høyesterett ikke finner å ville ta stilling til skifterettens og lagmannsrettens kompetanseoverskridelse.

Se også HR-2012-01529-U for en mer utførlig drøfting knyttet til en senere avgjørelse knyttet til samme sakskompleks.

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall
Flertall
Flertall