Er rettssalen vår nye kirke?

Det ble idag (4. mai 2012) lest opp en form for nekrolog for de drepte under 22. juli saken.

Opplesingen er utvilsomt godt ment, men kan det skygge for domstolenes hovedrolle som er å løse tvister mellom forbrytere og samfunnet (i straffesaker) og å løse tvister borgerne i mellom (sivile saker)?

Jeg mener det.

Spørsmålet har også en annen side knyttet til domstolens habilitet. I 22. juli saken er dette av relativt marginal betydning ettersom handlingsforløpet er kjent og erkjent, men dersom domstolen i.f.b.m. en "vanlig" drapssak der det hersker tvil om handlingsforløp og skyld tillater opplesing av minneord, vil dette lett kunne oppfattes som om domstolen allerede har tatt et standspunkt. Dessuten er det jo slik at et minneord i normaltilfellet ikke er egnet til å opplyse saken. Et minneord forteller ikke noe om handlingsforløp eller skyldforhold.

Følg diskusjonen på Aftenposten sin webside, http://www.aftenposten.no/meninger/En-verdig-siste-hilsen-fra-familie-og... , eller kommenter her.

Stikkord: