Artikler

Artikkeldato Oppdatert dato Tittelsorter i synkende rekkefølge Stikkord
Onsdag, 31. august 2005 - 0:00 Lørdag, 29. september 2012 - 13:32 Dokumentinnsyn Runde 1 (2003) Dokumentinnsyn, Skiftelovens §19 Retten bundet av loddeiernes beslutning, Skiftelovens §22 Saksbehandling. Parter og motparter., Tvistemålslovens §135
Onsdag, 13. juni 2012 - 9:22 Tirsdag, 26. juni 2012 - 8:56 Dommere i dobbeltroller dobbeltroller, habilitet
Onsdag, 13. juni 2012 - 17:04 Lørdag, 22. september 2012 - 20:53 Dommere uten embetsed og dommerforsikring Grunnloven §21 Embedsed mv, Domstollovens §60, meninger, dommerforsikring
Tirsdag, 13. august 2013 - 12:25 Tirsdag, 13. august 2013 - 12:34 Dommere, politikere og ansvar for manglende opptak av rettsforhandlinger Tvistelov, Tvistelov §13-7 Opptak av parts- og vitneforklaringer under hovedforhandling, meninger, kvalitetssikring rettsavgjørelser, åpenhet
Fredag, 29. juni 2012 - 12:52 Torsdag, 10. januar 2013 - 13:27 Dommerforsikring; brev fra NN til Justisminister, stortingsrepresentanter demokrati, dommerforsikring, habilitet
Lørdag, 8. september 2012 - 18:40 Lørdag, 5. januar 2013 - 13:06 Endringsforlag lover, Del 4 Tvisteloven Tvistelov §19-6 Utforming og begrunnelse, Lovendringsforslag, reformforslag
Torsdag, 28. mars 2013 - 14:55 Fredag, 29. mars 2013 - 14:50 Endringsforslag Domstolloven §8, §11 og §19 Tilfeldighetsprinsippet ved fordeling av saker Domstollov §8 Høyesteretts domstolleder leder rettens forretninger ..., Domstollov §19 Tingrettene skal ha en sorenskriver som leder ..., Domstollov §11 Førstelagmann fordeler sakene ..., Lovendringsforslag
Lørdag, 8. september 2012 - 16:32 Lørdag, 8. september 2012 - 19:22 Endringsforslag lover, Del 1 Innledning Lovendringsforslag, reformforslag
Lørdag, 8. september 2012 - 17:17 Mandag, 17. september 2012 - 17:57 Endringsforslag lover, Del 2 Hvilke problemer skal løses Lovendringsforslag, reformforslag
Lørdag, 8. september 2012 - 17:46 Torsdag, 21. mars 2013 - 16:30 Endringsforslag lover, Del 3 Skifteloven Skiftelovens §17, Skiftelovens §18, Skiftelov, Skiftelovens §19 Retten bundet av loddeiernes beslutning, Skiftelovens §28, Skiftelovens §61, Skiftelovens §91, Skiftelovens §91c, Skiftelovens §124A (ny), Skiftelovens §124B (ny), Lovendringsforslag, reformforslag
Mandag, 10. september 2012 - 10:01 Lørdag, 22. september 2012 - 21:10 Endringsforslag lover, Del 5 Domstolloven Tilsynsutvalget for dommere Domstollov, Domstollovens §236, Domstollovens §237, Domstollovens §238, Domstollovens §240, Domstollovens §235, Lovendringsforslag, reformforslag
Fredag, 4. mai 2012 - 20:40 Onsdag, 16. mai 2012 - 18:09 Er rettssalen vår nye kirke? meninger
Søndag, 1. juli 2012 - 12:57 Tirsdag, 3. juli 2012 - 12:33 Forslag til en PISA undersøkelse for dommere; en søken etter objektive kvalitetskriterier for rettsavgjørelser reformforslag, kvalitetssikring rettsavgjørelser
Søndag, 9. januar 2005 - 0:00 Tirsdag, 15. mai 2012 - 21:36 Hvem vokter vokterne meninger
Tirsdag, 26. mars 2013 - 3:41 Tirsdag, 26. mars 2013 - 3:45 Høyesterett, Lognvik, Fokus bank og Røeggen saken meninger
Mandag, 16. juli 2012 - 13:31 Lørdag, 6. april 2013 - 10:26 Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser Trust fastsettelsessøksmål, OA Knutsens dødsbo, demokrati, hemmelig rettsavgjørelse, åpenhet
Torsdag, 1. september 2005 - 0:00 Lørdag, 22. september 2012 - 21:38 Om O.A. Knutsens dødsbo [Artikkel fra 2005 som har beholdt sin aktualitet] OA Knutsens dødsbo
Tirsdag, 15. mai 2012 - 21:03 Onsdag, 16. mai 2012 - 18:08 Rettssikkerhet og menneskeretter definisjoner
Onsdag, 16. mai 2012 - 18:10 Mandag, 2. juli 2012 - 11:00 Tid for åpenhet i rettsvesenet? reformforslag, meninger, demokrati, åpenhet