Liste dommere og personer

Navn Nåværende enhet Nåværende stilling/Bistilling/Verv
Bårdsen, Arnfinn Høyesterett Høyesterettsdommer
Bull, Henrik Høyesterett Høyesterettsdommer
Christophersen, Margareth Gulating lagmannsrett Lagdommer
Endresen, Clement Høyesterett Høyesterettsdommer
Erstad, Jan Erik Gulating lagmannsrett Lagmann
Falkanger, Aage Thor Høyesterett Høyesterettsdommer
Flock, Hans Høyesterett Høyesterettsdommer
Gjølstad, Liv Høyesterett Høyesterettsdommer
Gussgard, Karenanne Høyesterett Høyesterettsdommer
Indreberg, Hilde Høyesterett Høyesterettsdommer
Kallerud, Knut H. Høyesterett Høyesterettsdommer
Lillebergen, Bjørn Gulating lagmannsrett Lagdommer
Linga, Ole-Arne Gulating lagmannsrett Lagdommer
Lunde, Daniel Gulating lagmannsrett Lagdommer
Matheson, Wilhelm Høyesterett Høyesterettsdommer
Matningsdal, Magnus Høyesterett Høyesterettsdommer
Meyer, Håkon Gulating lagmannsrett Lagdommer
Midtgaard, Ellen Gulating lagmannsrett Lagdommer
Mitsem, Sverre Høyesterett Høyesterettsdommer
Njøsen, Jon Atle Gulating lagmannsrett Lagdommer
Normann, Kristin Høyesterett Høyesterettsdommer
Noss, Cecilie Østensen Borgarting lagmannsrett Lagdommer
Noss, Nina Cath Gulating lagmannsrett Lagdommer
Odland, Tine Haugaland tingrett Sorenskriver
Schei, Tore Høyesterett Høyesteretts leder, Forfatter
Schei, Tore Høyesterett Høyesteretts leder, Forfatter
Sjong, Stig Gulating lagmannsrett Lagdommer
Skålnes, Svein Åge Haugaland tingrett Tingrettsdommer
Skoghøy, Jens Edvin A. Høyesterett Høyesterettsdommer
Stabel, Ingse Høyesterett Høyesterettsdommer
Tjomsland, Steinar Høyesterett Høyesterettsdommer
Utgård, Karl Arne Høyesterett Høyesterettsdommer
Vikse, Arne Haugaland tingrett Tingrettsdommer
Øie, Toril Marie Høyesterett Høyesterettsdommer
Østensen, Cecilie Borgarting lagmannsrett Lagdommer, Leder Finansklagenemnda Bank
Østensen, Cecilie Borgarting lagmannsrett Lagdommer, Leder Finansklagenemnda Bank