Utgård, Karl Arne

Fra Wikipedia:

Karl Arne Utgård (født 6. mars 1951 i Sykkylven) er en norsk jurist og høyesterettsdommer.

Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1976. Han har tidligere jobbet som advokat hos Regjeringsadvokaten og som privatpraktiserende advokat på Hamar før han ble utnevnt til høyesterettsdommer i 1999.

Utgård er den første faste dommeren i Høyesterett som skriver på nynorsk. Han har vært en foregangsmann for bruk av nynorsk i jussen og har gitt ut en egen juridisk og administrativ ordliste på nynorsk. For sitt arbeid fikk han prisen «Årets nynorskbrukar» fra Nynorsk kultursentrum i 2000.

Han har siden 2005 vært styreleder for Domstoladministrasjonen ved siden av stillingen som dommer i Høyesterett.

Fornavn: 
Karl Arne
Etternavn: 
Utgård
Nåværende stilling/Bistilling/Verv: 
Høyesterettsdommer
Nåværende enhet(er):