Endresen, Clement

Fornavn: 
Clement
Etternavn: 
Endresen
Nåværende stilling/Bistilling/Verv: 
Høyesterettsdommer
Nåværende enhet(er):