Flock, Hans

Er nå avgått.

 

Flock var leder for «Liland-utvalget» som gransket politiet og påtalemyndigheten sin behandling av Liland-saken.

Fornavn: 
Hans
Etternavn: 
Flock
Nåværende stilling/Bistilling/Verv: 
Høyesterettsdommer
Tidligere stilling/Bistilling/Verv: 
Leder Liland-utvalget
Nåværende enhet(er):