Gjølstad, Liv

Gift med Thorbjørn Gjølstad ekspedisjonssjef i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet.

Fornavn: 
Liv
Etternavn: 
Gjølstad
Nåværende stilling/Bistilling/Verv: 
Høyesterettsdommer
Nåværende enhet(er):