Matheson, Wilhelm

Fornavn: 
Wilhelm
Etternavn: 
Matheson
Nåværende stilling/Bistilling/Verv: 
Høyesterettsdommer
Nåværende enhet(er):