Njøsen, Jon Atle

Fornavn: 
Jon Atle
Etternavn: 
Njøsen
Nåværende stilling/Bistilling/Verv: 
Lagdommer
Nåværende enhet(er):