Vikse, Arne

Fornavn: 
Arne
Etternavn: 
Vikse
Nåværende stilling/Bistilling/Verv: 
Tingrettsdommer
Nåværende enhet(er):