EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Konvensjonen er nå en del av norsk lov og skal gis forrang i forhold til "vanlig" norsk lov jfr. menneskerettslovens bestemmelser.

Det finnes ikke noe innhold med denne termen foreløpig.

Abonnér på RSS - EMK