definisjoner

Rettssikkerhet og menneskeretter

Mange mennesker setter likhetstegn mellom rettssikkerhet og menneskeretter. Jeg har valgt å skille (eller sondre som det heter på juristspråket) mellom de 2 begrepene. Med rettssikkerhet forstår jeg spørsmål knyttet til hvordan avgjørelser fattes uavhengig av resultatet i den enkelte konkrete sak. Hvis man overfører tankegangen til det politiske plan kan man si at jeg er opptatt av hvordan valgsystemet fungerer og i hvilken utstrekning det reflekterer velgernes preferanser snarere enn hvilket parti som får flest stemmer.

Stikkord:

Abonnér på RSS - definisjoner