Feilmelding

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context_required has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context_optional has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i FieldCollectionItemEntity->fetchHostDetails() (linje 272 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/field_collection/field_collection.module).

09-195204ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 2 habilitet tingrettdommer Arne Vikse

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
09-195204ASK-GULA/AVD1
Om avgjørelsen: 

Hemmelig avgjørelse

Også denne avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.

Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.

Rettens sammensetning

Forberedende dommer i Runde 2 er lagdommer Håkon Meyer som også var forberedende dommer i Runde 1. Vi får da den litt underlige situasjon at Håkon Meyer som selv både obstruerte dokumentinnsyn og unnlot journalføring av notat fra tingrettdommer Vikse i Runde 1 (09-010058 ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 1 Habilitet Arne Vikse) blant annet skal ta stilling til om manglende dokumentinnsyn medfører inhabilitet i Runde 2. Redaktøren ber leseren tenke igjennom implikasjonene knyttet til foregående setning en ekstra gang. Dersom manglende dokument- og partsinnsyn gir grunnlag for inhabilitet, hva da med lagdommer Meyers egen habilitet? - Nettopp, - da vil han også selv være inhabil, og det mener han jo ikke han er siden han deltar i behandlingen. Dette er m.a.o. et eksempel på selvdømme, og et eksempel på Høyesteretts absurde nåværende rettspraksis knyttet til dommerhabilitet.

Gulatings behandling

For en beskrivelse av hvilke ytterligere anførsler som ble gjort gjeldende for lagmannsretten henvises til ankeerklæringen.

Manglende forkynnelse for Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet

I forbindelse med Runde 2 ba John Knutsen om at saksdokumentene ble forkynt for Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet. Istedet for å gjennomføre forkynnelsen overlot tingretten spørsmålet til lagmannsretten jfr. tingrettens oversendelsesbrev. Tiltross for en rekke purringer unnlot lagmannsretten å gjennomføre forkynnelse. Imidlertid, etter at kopi av purringene var sendt til Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet og 1 dag etter at kopi var sendt førstelagmann Solbakken (som er ansvarlig for "aktiv saksstyring" dvs fremdriften i saksbehandlingen) traff lagmannsretten sin avgjørelse uten at sakens dokumenter var blitt forkynt for Domstoladministrasjonen og/eller Justisdepartementet. 

Det foreligger ingen begrunnelse fra lagmannsretten på hvorfor dokumentene ikke ble forkynt og heller intet varsel til sakens part, John Knutsen, knyttet til den manglende forkynning. Hvilke motiver kan lagmannsretten så tenkes å ha for den manglende forkynnning:

  • Når dokumentene ikke blir forkynt, så dukker de heller ikke opp på postlister hos Regjeringsadvokaten og/eller hos Domstoladministrasjonen/Justisdepartementet. På denne måten unngås at dokumentene blir kjent eller tilgjengelige for pressen eller allmennheten gjennom offentlighetslovens bestemmelser.
  • Selv om byråkratiet i Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet inntil nå har vist liten interesse for å rydde opp i kritikkverdige forhold innen justisvesenet, så kan man (d.v.s. domstolene) jo ikke helt utelukke, dersom dokumentene blir oversendt, at en eller annen faktisk foretar seg et eller annet.

 

 

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall
Flertall
Flertall