Feilmelding

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context_required has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context_optional has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i FieldCollectionItemEntity->fetchHostDetails() (linje 272 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/field_collection/field_collection.module).

HR-2012-00250-U Kjennelse nr. 2 fastsettelsessøksmål trust

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
HR-2012-00250-U
HR sak nr. 2012/72
Om avgjørelsen: 

Denne avgjørelsen er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.

I forbindelse med et innlegg i Dagens Næringsliv den 11. juli 2012 der bobestyrerne i Jahre boet la avgjørende vekt på at Anders Jahre etter norsk lov var eier av en utenlandsformue plassert i en trust som i likhet med Knutsen trusten var opprettet etter britisk lov, virket det riktig å peke på denne "hemmelige" rettsavgjørelsen i Knutsen saken.

En av hensiktene med publisering av rettsavgjørelser er jo nettopp at borgerne, den utøvende makt og Stortinget som den lovgivende makt, skal kunne kontrollere at domstolene rent faktisk etterlever og håndhever loven(e), jfr. også dommernes embetsed der de må sverge troskap til "Kongen" og "Konstitusjonen" og ordlyden i dommerforsikringen.

Høyesteretts ankeutvalg (HR-2012-00250-U, (sak nr. 2012/72)) finner imidlertid i denne avgjørelsen at det ikke utgjør en feil at lagmannsretten helt har unnlatt å drøfte forholdet til Jahresaken, de forskjellige stats og justisministres forutsetninger om at denne type truster inngår i dødsbo eller Stortingets tilsvarende forutsetninger slik disse kommer til uttrykk gjennom en hel serie formelle stortingsvedtak herunder den endelige godkjennelse av forliksavtalen med Lazard jfr. St.prp. nr. 17 (2001-2002).

Det er bemerkelsesverdig at Justisdepartementets, Finansdepartementets og Stortingets forutsetninger ikke engang er verdt en drøfting.

Jahreboets forliksavtale med Lazard forutsatte ellers tilslutning fra samtlige 3 statsmakter, den utøvende ved Justisdepartementet jfr. regjeringens Stortingsproposisjon, den lovgivende ved Stortinget og den dømmende ved Sandefjord tingrett.

Det fremstår som helt uforståelig at Høyesterett i strid med Høyesteretts egendefinerte hovedoppgaver knyttet til rettsenhet og avklaring av konstitusjonelle spørsmål lar Knutsen saken passere uten noen relevant drøfting verken i lagmannsretten eller i Høyesterett.

Vedleggene inkluderer også en utskrift fra Lovdata som viser at avgjørelsen ikke er publisert.

2013-03-21 Tilleggskommentarer

Kommentator har nylig fått tilgang til Skattedirektoratets arveavgiftsavgjørelse i forbindelse med O A Knutsen trust. Som direktoratet påpeker er det sammenheng mellom arveavgift og arv. Etter en grundig drøfting konkluderer direktoratet med at det er tale om arveavgift og ikke gaveavgift. Det bemerkelsesverdige er imidlertid den faglige kvalitetsforskjellen mellom Skattedirektoratets drøfting av de forskjellige rettskilder, tidligere rettsavgjørelser m.v. og Lagmannsrettens og Høyesteretts tilsvarende mangelfulle/utelatte drøfting.

Det er også et tankekors at lagmannsretten legger til grunn at forholdet er "klart" jevnfør vilkåret for å nekte ankebehandling, mens Skattedirektoratet er kommet til det helt motsatte resultat nemlig at trusten er arv etter OA Knutsen. Uansett hva som hadde blitt sluttresultatet etter en full ankebehandling i lagmannsretten så må det være åpenbart at forholdet ikke kan være "klart" når Skattedirektoratet har kommet til motsatt resultat.

Lagmannsrettens avgjørelse basert på ankenektelse er således et eksempel på misbruk av ankenektelsesinstituttet som heller ikke er korrigert av Høyesterett.

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall
Flertall
Flertall