Feilmelding

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context_required has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ctools_context_optional has a deprecated constructor i require_once() (linje 113 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i FieldCollectionItemEntity->fetchHostDetails() (linje 272 av /home/oakboin/public_html/web/sites/all/modules/field_collection/field_collection.module).

HR-2012-01529-U Domstolenes kompetanse jf. tvl. §9-7, §11-2 mv og litispendens tvl. §18-1

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
HR-2012-01529-U
sak nr 2012-1259
Saksgang: 


 

Om avgjørelsen: 

Det spørsmålet som anken over lagmannsrettens avgjørelse reiser er hvilken kompetanse tingretten/lagmannsretten har til å gå utenom partenes anførsler jfr. tvistelovens §11-2. Som anken påpeker, dersom det nå åpnes for at lagmannsretten på helt vilkårlig vis kan se bort fra partenes anførsler så innebærer dette en helt ny forståelse av, eller rettere, en opphevelse av tvistelovens §11-2.

Dersom opphevelsen bare er delvis d.v.s. den bare får virkning i noen saker, så må det nå spørres for hvilke saker er tvistelovens §11-2 opphevet. Eller er det slik at den kun får virkning for enkelte parter; - hvilke parter er da unntatt den beskyttelse som tvistelovens §11-2 gir? Og forørvirg hvilken kompetanse har domstolene til å oppheve Stortingets lovvedtak uten drøfting og begrunnelse?

I denne sammenheng er det også vesentlig at Høyesterett har unnlatt å behandle saken under henvisning til tvistelovens §30-5. Høyesterett har altså heller ikke besvart spørsmålene som er stilt ovenfor. Høyesteretts begrunnelse knyttet til at spørsmålet ikke har betydning utenfor den aktuelle sak, reiser spørsmål om vilkårlighet i domstolenes saksbehandling og spørsmålet om Høyesteretts egen holdning til det Høyesterett selv har definert som en av sine hovedoppgaver; nemlig spørsmålet om rettsenhet. Det hjelper jo ikke de borgere som søker en rettferdig saksbehandling ved domstolene at Høyesterett definerer rettsenhet som en hovedoppgave dersom Høyesterett i praksis ikke håndhever rettsenheten.

Hvordan henger Høyesteretts avgjørelse sammen med høyesterettsdommernes embetsed etter Grunnlovens §21 (plikt til å håndheve "Konstitusjonen") og Stortingets rolle som lovgiver etter grunnloven? Plikten til å håndheve konstitusjonen (Grunnloven §21) inneholder ingen unntak, m.a.o. den gjelder for alle og hver enkelt av embetsmannens embetshandlinger. Denne plikten til alltid å håndheve konstitusjonen inneholder således i seg selv et krav til rettsenhet.

Se også HR-2012-01150-U

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall
Flertall
Flertall