dommerforsikring

Dommerforsikring; brev fra NN til Justisminister, stortingsrepresentanter

[Redaktørens merknader: NN har skrevet brev til Justisminister og stortingsrepresentanter som tar opp en rekke sentrale problemstillinger ifbm dommerforsikringsspørsmålet jfr. Høyesteretts avgjørelse HR-2012-01312-A]

 

XX, 29.06.12

 

Fra NN, XXneset 106,

NN@NN.eu

 

Til, Justisminister Grete Faremo, Alle stortingsrepresentanter.

Dommere uten embetsed og dommerforsikring

Alle kan gjøre feil engang i blant, men ved domstolene synes det å være en nærmest total mangel på rutiner og respekt for prosess og annen lovgivning så langt den setter grenser for domstolens egne handlinger.

I morgen torsdag den 14. juni starter en sak i Høyesterett knyttet til manglende dommerforsikringer og manglende embetsed. Dette gjelder flere hundre dommere som ikke har avgitt de nødvendige forsikringer og embetsed og derved etter lovens ordlyd har fungert som dommere uten å være det.

Abonnér på RSS - dommerforsikring