Domstollov §8 Høyesteretts domstolleder leder rettens forretninger ...

§ 8. Høyesteretts domstolleder leder rettens forretninger, fastsetter tiden for dens møter og for behandlingen av sakene og fordeler forretningene mellom rettens medlemmer og i tilfelle dens avdelinger og utvalg. Alminnelige regler om dette kan fastsettes i en forretningsorden.

       Har domstollederen forfall, gjør eldste dommer tjeneste så lenge ingen annen er oppnevnt.

Endret ved lover 21 juni 1935 nr. 8, 9 juni 1939 nr. 9, 8 juni 1984 nr. 60, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

Endringsforslag Domstolloven §8, §11 og §19 Tilfeldighetsprinsippet ved fordeling av saker

1. Domstollovens §8, §11 og §19 Tilfeldighetsprinsippet ved fordeling av saker

1.1 Ny/Endret bestemmelse §8

§ 8. Høyesteretts domstolleder leder rettens forretninger, fastsetter tiden for dens møter og for behandlingen av sakene og fordeler forretningene mellom rettens medlemmer og i tilfelle dens avdelinger og utvalg. Alminnelige regler om dette kan skal fastsettes i en forretningsorden.

Abonnér på RSS - Domstollov §8 Høyesteretts domstolleder leder rettens forretninger ...