Domstollovens §60

Alle dommere unntatt meddommere og skjønnsmedlemmer skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt vil oppfylle sine plikter. Forsikringen sendes til domstoladministrasjonen eller til fylkesmannen for så vidt gjelder forsikring for dommere i forliksrådet. Kongen fastsetter hvordan forsikringen skal lyde. For dommere kommer embetsed i henhold til grunnlovens §21 i tillegg til dommerforsikring.

Forsikringens ordlyd (jfr. Kongelig resolusjon av 10. juni 1927):
Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter som dommer, at jeg vil handle og dømme således som jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet.

Dommere uten embetsed og dommerforsikring

Alle kan gjøre feil engang i blant, men ved domstolene synes det å være en nærmest total mangel på rutiner og respekt for prosess og annen lovgivning så langt den setter grenser for domstolens egne handlinger.

I morgen torsdag den 14. juni starter en sak i Høyesterett knyttet til manglende dommerforsikringer og manglende embetsed. Dette gjelder flere hundre dommere som ikke har avgitt de nødvendige forsikringer og embetsed og derved etter lovens ordlyd har fungert som dommere uten å være det.

Abonnér på RSS - Domstollovens §60