Lovendringsforslag

Endringsforslag Domstolloven §8, §11 og §19 Tilfeldighetsprinsippet ved fordeling av saker

1. Domstollovens §8, §11 og §19 Tilfeldighetsprinsippet ved fordeling av saker

1.1 Ny/Endret bestemmelse §8

§ 8. Høyesteretts domstolleder leder rettens forretninger, fastsetter tiden for dens møter og for behandlingen av sakene og fordeler forretningene mellom rettens medlemmer og i tilfelle dens avdelinger og utvalg. Alminnelige regler om dette kan skal fastsettes i en forretningsorden.

Endringsforslag lover, Del 5 Domstolloven Tilsynsutvalget for dommere

5. Domstolloven foreslåtte endringer vedrørende Tilsynsutvalget

5.1 Domstollovens §235

5.1.1 Ny/Endret bestemmelse

Endringsforlag lover, Del 4 Tvisteloven

4. Tvisteloven

4.1 Tvistelovens §19-6

4.1.1 Ny/Endret bestemmelse

§ 19-6. Utforming og begrunnelse

(1) Rettens avgjørelser skal angi domstolen, tiden og stedet for avsigelsen, rettens medlemmer, partene og sakens nummer.

Endringsforslag lover, Del 3 Skifteloven

Endringsforslag lover, Del 2 Hvilke problemer skal løses

2. Hvilke problemer skal løses?

2.1 Noen erfaringer (eksempler) fra Norge

2.1.1 Innledning

Når man snakker om erfaringer må man skille mellom umiddelbare problemer og mer generelle systemmessige forhold.

Norske lovforarbeider er proppfulle av gode hensikter og til dels gode analyser. Norsk lovgivning er også i mange tilfeller full av de samme gode hensikter.

Endringsforslag lover, Del 1 Innledning

1. Innledning

1.1 Bakgrunn for forslagene

Bakgrunnen for endringsforslag til tvistelov, skiftelov, domstollov m.m. er 3-delt.

Abonnér på RSS - Lovendringsforslag