demokrati

Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser

Dommerforsikring; brev fra NN til Justisminister, stortingsrepresentanter

[Redaktørens merknader: NN har skrevet brev til Justisminister og stortingsrepresentanter som tar opp en rekke sentrale problemstillinger ifbm dommerforsikringsspørsmålet jfr. Høyesteretts avgjørelse HR-2012-01312-A]

 

XX, 29.06.12

 

Fra NN, XXneset 106,

NN@NN.eu

 

Til, Justisminister Grete Faremo, Alle stortingsrepresentanter.

Tid for åpenhet i rettsvesenet?

Den norske grunnloven av 17. mai 1814 la grunnlaget for åpenhet rundt en tidligere skjult lovgivningsprosess. I dag kan enhver norsk borger gå inn på Stortingets nettside for å finne saksdokumentene i alle lovsaker og alle skatte og bevilgningssaker. Nettstedet er åpent for alle, gratis og inneholder også arkivmateriale fra tidligere Storting. Stortinget har også nylig begynt å legge ut videoklipp fra møter og debatter i Stortingssalen.

HR-2012-00250-U Kjennelse nr. 2 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.

I forbindelse med et innlegg i Dagens Næringsliv den 11. juli 2012 der bobestyrerne i Jahre boet la avgjørende vekt på at Anders Jahre etter norsk lov var eier av en utenlandsformue plassert i en trust som i likhet med Knutsen trusten var opprettet etter britisk lov, virket det riktig å peke på denne "hemmelige" rettsavgjørelsen i Knutsen saken.

Abonnér på RSS - demokrati