O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ] Neste ]

Dokumentinnsyn ] Entledigelse Bauge ] Disiplinærsak Bauge ] [ Straffbare forhold ] Behandlingstid ] Domstoladministrasjonen ] Generelt ] Rettsmøter ] Dommerpanel ] Om dokumentformat ] Søkeside ] Sideoversikt ] Tilbakemelding ] Avisartikler ] Linker ]

 

Emner

Økonomisk utroskap og andre straffbare forhold

Som det fremgår av Entledigelsessaken og Disiplinærsaken har det foregått etterforskning i forbindelse med mistanke om utroskap, falsk forklaring m.v. "Etterforskningen", ja den står i anførselstegn fordi politiet ikke gjorde stort, pågikk i 1 1/2 år. Konklusjonen var henleggelse grunnet bevisets stilling. Er dette tilfredstillende når arvingene ikke har innsyn i dokumentene som i denne sammenheng utgjør en stor del av bevisene, og regnskapsbilag er bortkommet? (Det at regnskapsbilag forsvinner er forøvrig i seg selv straffbart.)

Se oppsummering av anmeldelsens hovedpunkter (i forenklet form) i artikkelen "Hvem vokter vokterne?"

2006-01-06 fra Haugaland politikammer henleggelse.pdf
2004-08-05 fra Stavanger Etterforsking bekreftelse anmeldelse.pdf
2004-07-28 Stavanger Politikammer anmeldelse.pdf
2003-11-10 til Haugesund tingrett vedr Bauge Sunn Vedlikehold.pdf

Sist endret: 2006-04-22

 

Copyright 2006 John F. Knutsen