O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ] Neste ]

Dokumentinnsyn ] Entledigelse Bauge ] Disiplinærsak Bauge ] Straffbare forhold ] Behandlingstid ] Domstoladministrasjonen ] Generelt ] Rettsmøter ] [ Dommerpanel ] Om dokumentformat ] Søkeside ] Sideoversikt ] Tilbakemelding ] Avisartikler ] Linker ]

 

Emner

Dommerpanel

Hensikten med denne siden er å systematisere sammenhengen mellom dommere og avgjørelser. Er det slik at enkelte dommere har en større tendens enn andre til å utgjøre en fare for rettssikkerheten? Foreløpig har jeg ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, men forhåpentlig vil dette bli klarere ettersom dataene kompletteres.

Alfabetisk oversikt

Christophersen, Margareth lagdommer
Danielsen, Ivar lagdommer, leder Disiplinærnemnda for advokater
Flock, Hans høyesterettsdommer
Gussgard, Karenanne høyesterettsdommer
Jacobsen, Ørnulf lagdommer
Lillebergen, Bjørn lagdommer
Lund, Eilert Stang høyesterettsdommer
Lund, Ketil høyesterettsdommer
Lunde, Daniel lagdommer
Matningsdal, Magnus høyesterettsdommer
Midtsem, Sverre høyesterettsdommer
Rieber-Mohn, Georg Fr. høyesterettsdommer
Sjøvoll, Rannveig lagdommer
Stedal, Birger,lagdommer tidligere sorenskriver
Strøm, Rolf lagdommer
Utgård, Karl Arne høyesterettsdommer
Vikse, Arne tingrettsdommer

 

Institusjonsoversikt

Høyesterett

Agder lagmannsrett

Gulating lagmannsrett

Haugesund tingrett

 

Domstoladministrasjonen

Justisdepartementet

 

 

Sist oppdatert: 2005-09-01

 

Copyright 2006 John F. Knutsen